Odpowiedzi

2009-11-25T15:24:48+01:00
POZYTYWNE!!

W przyrodzie są zawsze dodatnie, nawet pasożyty, gdyż niszczą osobniki słabe, powodują naturalną selekcję. Największe pozytywne znaczenie mają te, które powodują obieg pierwiastków w przyrodzie.
- tworzenie i użyźnianie gleby - procesy rakotwórcze
- bakterie saprobionty
- chemosyntetyzujące
- bakterie, które wiążą azot z powietrza, jest to rhizobium, bakterie symbiotyczne ( bulwkowe)
- wolno żyjący tlenowiec azotobacter, też wiąże azot

NEGATYWNE!!!
- wywołują choroby człowieka, zwierząt i roślin
- powodują gnicie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
- powodują niszczenie materiałów przemysłowych
- uwalniają azot od atmosfery
- powodują straty w gosp. człowieka
- przeprowadzanie procesów gnilnych


ROŚLINY: plamistość liści, rak bakteryjny, wiednice, nekrozy, zgnilizny i powstawanie rakowatych
narośli
ZWIERZĘTA: gruźlica, wydzielanie jadów dzielimy na: wydzielane poza komórką egzotoksyny oraz
uwalniana z komórki w czasie jej rozpadu endotoksyny
CZŁOWIEK: gruźlica, kiła, dur brzuszny, dżuma, cholera, gronkowce, bakteryjne zapalenie płuc,
kaklusz, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, brucelozy, szkarlatyn, trąd, angina,
zatrucia pokarmowe najgroźniejszym zatruciem jest toksyna produkowana przez
laseczkę tężca oraz zatrucie jadem kiełbasianym wydzielanym przez laseczkę jadu
kiełbasianego.
2009-11-25T15:31:33+01:00
W przyrodzie : rozkładają martwą materie na zwiazki proste , BIORą UDZIAł W KRążENIEU PIERWIATKóW W PRZYRODZIE , żyją w przwodzie pokarmowym roślinożerców i wspomagaja trawienie , organizmy pionierskie , wiążą wolny azot. W gospodarce człowieka: do produkcji żywności dzikei fermentacji, bakterir mlekowe kiszenia i zakwaszania , fermentacja alkoholu do produkcji serów wzbogacania gleby w azot , do produkcji antybiotylu , do oczyszczanie sciekow , suszenia tytoniu, produkcji szczepionek i nawozów . Negatywne : powodują choroby u ludzi <grużlica , kiła , salmonelozy> u zwierzat <gruzlica rozyca,> u roslin <plamistosc lisci zgorzel łodyg > gnicie produktow spozywczych powoduja niszczenie materiałów przemysłowych , uwalniaja azot do atmosfery
2009-11-25T15:33:36+01:00
Znaczenie Bakterii
Bakteria są organizmami pionierskimi czyli zasiedlającymi środowiska pozbawione życia. Jako pierwsze pojawiaja sie takze w miejscach gdzie życie jest odbudowywane na nowo na przykład po erupcji wulkanu pozarze lasu czy łąki.Człowiek nauczył sie wykorzystywac specyficzne właściwości bakterii beztlenowych do sporządzania serów, kefirów, jogurtów oraz kiszonych warzyw. Podczas fermentacji bakterie czerpia niezbedną do życia energie z rozkładu złozonych zwiazków organicznych. Ostatecznie produktem tej reakcji są substancje które nadają produktom spozywczym charakterystyczny smak i aromat.
Szczególne zainteresowanie budzą bakterie wywołujące rózne choroby. Atakują one nie tylko ludzi i zwierzęta gospodarskie ale również rośliny uprawiane przez człowieka. Do najczęściej wystepujących u ludzi choróbwywołanych przez bakterie zalicza sie :gruzlice , zapalenie płuc , angine , czerwonke bakteryjną i chorobę wrzodową zołądka. Bakterie takie jak gronkowiec czy samonella bywają też przyczyna masowych zatruć