WSKAŻ POPRAWNA ODPOWIEDZ
1.Ilość dóbr i usług oferowana po danej cenie i w danym okresie to:
a) popyt
b) podaż
c) rynek konsumenta
d) rynek producenta

2. Zasoby siły roboczej to wszystkie osoby :
a) w wieku produkcyjnym pracujące i niepracujące
b) W wieku emerytalnym i renciści
c) W danym państwie
d) Uczące się

3. Który z czynników powoduje wzrost podaży na rynku usług turystycznych:
a) mniejsza liczba biur podróży
b) większa liczba biur podróży
c) spadek cen wycieczek organizowanych przez biura podróży
d) wzrost kosztów wycieczek organizowanych przez biura podróży

4. PRZEDSTAW dwa przykłady korzyści, jakie mogą odnieść w przyszłości przedsiębiorcy dzięki wprowadzeniu w Polsce euro.

2

Odpowiedzi

2009-11-25T15:34:33+01:00
1 b
2a
3b
jedną z korzyści będzie , to że nie bedzie trzeba przewalutowywać pieniędzy. Wtedy nie ma strat na różnicach kursowych.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:23:28+01:00
1. podaż
2. w wieku produkcyjnym pracujące i nie pracujące
3. większa liczba biur podróży
4. korzyści euro :
- Wzrost stabilności gospodarczej
-szybsze tempo wzrostu PKB
-Eliminacja ryzyka kursowego. Brak ryzyka kursowego powinien prowadzić do szybszego rozwoju handlu
-Spadek stóp procentowych. Niższy koszt kapitału wynika z kilku przyczyn: niższej inflacji i oczekiwań inflacyjnych, większej konkurencji na rynku finansowym, lepszej alokacji kapitału w skali całej unii, mniejszych potrzeb pożyczkowych rządów, mniejszej premii płaconej przez rządy z tytułu braku zaufania, mniejszej skali przepływów finansowych o charakterze spekulacyjnym
Spadek stóp procentowych stanowi zachętę do zwiększania inwestycji, zwłaszcza
o charakterze długookresowym.
Mam nadzieję, że choć troche pomogłam :)