Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:11:48+01:00
M = 1 kg
v₁ = 5 m/s
v₂ = 17 m/s
F = ?
siłę możemy obliczyć ze wzoru : F = m*a
ale nie znamy przyspieszenia!
przyspieszenie to zmiana prędkości
a=delta,v/delta,t
a = 17m/s-5m/s|:4s
a = 3m/s² - przyśpieszenie

F = m*a
F = 1kg*3m/s²
F = 3N

Siła działająca na wynosi 3N.
5 5 5
2009-11-25T22:26:07+01:00
Wózek o masie 1kg poruszający się po poziomym torze zwiększył swoją prędkość z 5m/s na 17m/s w ciągu 4s. Oblicz siłę działającą na wózek

m=1kg
v1= 5m/s
v2=17m/s
t=4s

F=ma
a=v2-v1/t
F=m*(v2-v1)/t
F=1kg*(17m/s-5m/s)/4s
F=1kg*(12m/s)/4s
F=1kg*3m/s²
F=3N
6 4 6