Odpowiedzi

2009-11-25T15:31:51+01:00
Głośnik - przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.

Mono - System nagrywania i odtwarzania dźwięku

Stereo- jest techniką utrwalania i odtwarzania dźwięku, umożliwiającą słuchaczowi odczucie "przestrzenności" dźwięku – to jest doznania wrażenia, że dźwięk nie pochodzi bezpośrednio z głośników. Efekt taki uzyskuje się przesyłając dźwięk w dwóch kanałach - lewym i prawym, w których przesyłane są sygnały różniące się między sobą, wynikające z odpowiedniego ustawienia mikrofonów w miejscu nagrania.

nie wiem co to jest to : kwadro:(
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:34:23+01:00
Głośnik, przetwornik elektroakustyczny, urządzenie umożliwiające otrzymywanie przebiegów akustycznych z przebiegów elektrycznych. Głośnik składa się z membrany i wprawiającego ją w drgania urządzenia zasilanego napięciem elektrycznym. Najważniejszymi cechami charakteryzującymi głośnik są: pasmo przenoszenia, poziom ciśnienia akustycznego, zniekształcenia nieliniowe, skuteczność, moc znamionowa, impedancja znamionowa.
W zależności od sposobu wywoływania drgań membrany rozróżnia się głośniki: magnetoelektryczne (dynamiczne - siła mechaniczna działająca na membranę powstaje w wyniku oddziaływania stałego pola magnetycznego na cewkę) - najczęściej stosowane, elektromagnetyczne, elektrostatyczne, magnetostrykcyjne oraz piezoelektryczne. Osobną grupę stanowią głośniki jonowe, bezmembranowe, w których źródłem drgań są cząsteczki powietrza zjonizowane w komorze akustycznej pod wpływem zmiennego pola elektrostatycznego.Monofonia - to najstarszy sposób zapisu i odtwarzania nagrań audio.

W systemie Mono stosuje się tylko jeden kanał, aby go odtworzyć wystarczy jeden głośnik oraz wzmacniacz monofoniczny. Dźwięk zapisany w ten sposób nie jest dźwiękiem przestrzennym.

System monofoniczny jest powszechnie stosowany w systemach nagłośnienia przemysłowego, w radiofonii falami radiowymi średnimi i krótkimi (AM). Był stosowany w telewizji niemal do końca XX w. Ten sposób odtwarzania stosowany jest jeszcze w najtańszych konstrukcjach tzw. "radiach kuchennych", oraz w krótkofalówkach.

Dźwięk nagrany w systemie mono można odtworzyć na sprzęcie stereo, ale jest on monofonicznym. Większość systemów przesyłu dźwięku stereo umożliwia ich proste odtwarzanie za pomocą odbiornika monofonicznego, wówczas odtworzony dźwięk jest monofoniczny.


Stereofonia jest techniką utrwalania i odtwarzania dźwięku, umożliwiającą słuchaczowi odczucie "przestrzenności" dźwięku – to jest doznania wrażenia, że dźwięk nie pochodzi bezpośrednio z głośników. Efekt taki uzyskuje się przesyłając dźwięk w dwóch kanałach - lewym i prawym, w których przesyłane są sygnały różniące się między sobą, wynikające z odpowiedniego ustawienia mikrofonów w miejscu nagrania.

Rozróżnia się dwa podstawowe ustawienia mikrofonów: x-y lub a-b. Przy ich użyciu kierunek, a nawet miejsce, rzeczywistego źródła dźwięku może być dowolny. Rozróżnia się również stereofonię słuchawkową, jednakże wymaga ona specjalnych nagrań przy użyciu dwóch mikrofonów zamontowanych w miejsce bębenków usznych na sztucznej głowie manekina (jest to tzw. system binauralny). Takie nagrania są rzadkością, a tylko wtedy przy użyciu słuchawek meloman odczuwa właściwą lokalizację pozornych źródeł dźwięku.

Dźwięk stereofoniczny w popularnych systemach audio daje słuchaczowi "płaską przestrzeń muzyczną", czyli słabą możliwość lokalizacji przestrzennej dźwięku pochodzącego z boku lub tyłu. Dopiero bardzo drogie zestawy audio reprodukujące dobrze zrealizowane nagrania stereo zapewniają wrażenie holografii dźwięków, dając wrażenie obcowania z muzyką na żywo.


Kwadrofonia jest systemem czterokanałowego zapisu dźwięku. Odbywa się to za pomocą również czterech mikrofonów. Generalnie można wyróżnić dwa systemy kwadrofoniczne:

a) umieszczające słuchacza na miejscu dyrygenta orkiestry symfonicznej (w centrum zdarzenia muzycznego),

b) starające się odwzorować akustykę pomieszczenia (sali koncertowej lub wybranej części dowolnej przestrzeni np. skrzyżowania ulic w wielkim mieście).

Pierwszy wariant powoduje ostrą lokalizację pozornych źródeł dźwięku, natomiast drugi nieco rozmytą, ale za to z informacją o ogólnej przestrzeni akustycznej.
2009-11-25T16:11:28+01:00
W systemie Mono stosuje się tylko jeden kanał, aby go odtworzyć wystarczy jeden głośnik oraz wzmacniacz monofoniczny. Dźwięk zapisany w ten sposób nie jest dźwiękiem przestrzennym

Dźwięk stereofoniczny w popularnych systemach audio daje słuchaczowi "płaską przestrzeń muzyczną", czyli słabą możliwość lokalizacji przestrzennej dźwięku pochodzącego z boku lub tyłu. Dopiero bardzo drogie zestawy audio reprodukujące dobrze zrealizowane nagrania stereo zapewniają wrażenie holografii dźwięków, dając wrażenie obcowania z muzyką na żywo.

Kwadrofonia jest systemem czterokanałowego zapisu dźwięku. Odbywa się to za pomocą również czterech mikrofonów. Generalnie można wyróżnić dwa systemy kwadrofoniczne:

1.Głośnik - przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo

2. parametry
Fs [Hz] - częstotliwość rezonansowa (pasmo przenoszenia)
VAS [l] - objętość ekwiwalentna
Qts - dobroć całkowita (wypadkowa)

2.oznaczenia * gdn - głośnik dynamiczny niskotonowy
* gdm - głośnik dynamiczny średniotonowy
* gdmk - głośnik dynamiczny średniotonowy kopułkowy
* gdw - głośnik dynamiczny wysokotonowy
* gdwk - głośnik dynamiczny wysokotonowy kopułkowy
* gdwt - głośnik dynamiczny wysokotonowy tubowy
* gds - głośnik dynamiczny szerokopasmowy