Odpowiedzi

2009-11-25T15:33:01+01:00
1.12 pierw. z 3 to a pierw z 3 /2 czyli a to 24

3*24=72

2. 144+81= a kw.
a = 15

liczysz z pitagorasa
7,5 kw+ 12 kw. = h kw.
56,25+144= h kw.
200,25= h kw.
h= pierw. z 200,25
2009-11-25T15:41:50+01:00
Ad. 1
h = a√3 ÷ 2
h = 12√3
12√3 = a√3 ÷2 /÷√3
12 = a ÷ 2 /×2
24 = a

l = 3 × a
l = 3 × 24 = 72 cm


Ad. 2
12² + 9² = c²
144 + 81 = c²
c = √225
c = 15

teraz prowadzimy odcinek, ktory bedzie padal do katem prostym do przeciwprostokatnej... i podzieli nam on przeciwprostokatnom na 2 odcinki: 5 cm i 10 cm, poniewaz dwa pozostale katy maja stosunek 1:2... i teraz... powstal nam nowy trojkat prostokatny... bok o miarze 12 cm jest przeciwprostokatna a bok o miarze 10 cm jest jedna z przyprostokatnych...

a wiec:
12² = 10² + h²
144 = 100 + h²
h² = 44
h = √44
h ≈ 6,63

odp.: wysokosc tego trojkata to √44 a wprzyblizeniu to 6,63... ;)

2009-11-25T15:48:30+01:00
1.
h = 12 √3
h = (a√3) : 2
12√3 = (a√3) : 2 | ×2
24√3 = a√3
a√3 = 24√3 | :√3
a = 24

Obw = 3 × 24 = 72


2.
a = 12 cm
b = 9 cm
c = ?

a² + b² = c²
12² + 9² = c²
144 + 81 = c²
c² = 225 | √
c = 15 (cm)

P = ½ a × b
P = ½ 12 × 9
P = 54 (cm²)

P = ½ c × h
54 = ½ × 15 × h
54 = 7,5h
7,5h = 54 |: 7,5
h = 7,2 (cm)
2 5 2