Uzupełnij tabelę, wpisując poglądy głoszone przez greckich filiozofów.

FILOZOF POGLĄDY
Demokryt z Abdery ....................................
Sokrates ....................................
Platon ....................................
Arystoteles ....................................
Heraklit z Efezu ....................................

Z góry dzięki :):* <333

2

Odpowiedzi

2009-11-25T15:44:27+01:00
DEMOKRYT Z ABDERY: twierdził, że świat składa się z drobnych, niepodzielnych cząsteczek zwanych atomami, które są w ciągłym ruchu.
SOKRATES: uważał że złe uczynki wynikają z braku umiejętności odróżnienia dobra od zła
PLATON: uważał, że prawdziwą rzeczywistość stanowi świat idei, czyli doskonałych i niezmiennych wzorów wszystkich rzeczy, w którym najważniejsze są dobo,piękno i prawda.
ARYSTOTELES: według niego człowiek aby osiągnąć szczęście, powinien się kierować nakazami rozumu i żyć zgodnie z zasadą złotego środka
HERAKLIT Z EFEZU; za podstawę świata uważał ogień, który - według -myśliciela ,,żyje śmiercią tego co spala"
30 3 30
2009-11-25T16:33:40+01:00
Demokryt z Abdery - uważał, że Ziemia składa się z drobnych, cząstek nayzwanych przez niego atomami, które są w ciągłym ruchu.
sokrates - twierdził, że grzechy wynikają z tego, że ludzie nie potrafią rozróżnić dobra od zła
platon - według niego prawdziwą rzeczywistość stanowi DOBRO, PIĘKNO i PRAWDA
arystoteles - uważał, że człowiek, aby być szczęśliwym powinien kierować się rozumem
ekarlit z efezu - za świat uważał ogień, który według niego ,,żyje śmiercią tego co spala"
34 3 34