Odpowiedzi

2009-11-25T15:59:24+01:00
Obliczamy masę substancji.
900g*2/100=18g

Korzystamy z reguły mieszania i ustalamy w jakim stosunku masowym należy zmieszać te dwa roztwory:
mr₁/mr₂=Cp₃-Cp₂/Cp₁-Cp₃
mr₁/mr₂=2-1/10-2
mr₁/mr₂=1/8

Wiedząc, że masa 10% roztworu dzielona na masę 1%roztworu równa jest 1/8, liczymy masę poszczególnych roztworów.
9 --- 900g
1 ---- x
x=900/9=100g

9 --- 900g
8 --- x
x=8*900/9=800g

Odp. Wzięto 100g roztworu 10% oraz 800g roztworu 1%
2 4 2