Odpowiedzi

2009-11-25T16:48:16+01:00
Przyroda:
Nazwa trafnie oddaje znaczenie białek, gdyż ze wszystkich związków chemicznych one właśnie zajmują pierwsze miejsce, pod względem różnorodności funkcji, jakie spełniają w przy-rodzie. Są "substancją życia", gdyż stanowią znaczną część organizmów, utrzymują jego kształt i zapewniają funkcjonowanie.
Człowiek:
Białka są głównym elementem budul-cowym skóry, mięśni, ścięgien, nerwów, krwi, mleka, chrząstek, sierści, paznokci, piór, kopy, a ponadto niezliczonej ilości enzymów, receptorów, przeciwciał, antybiotyków, toksyn bakteryj-nych, jadu węży i wielu hormonów.