Odpowiedzi

2009-11-25T15:50:44+01:00
1. Królestwo protistów mają wyjątkowo różnorodną budowę i prowadzą różny tryb życia . Należa do nich organizmy , które zaliczano dawniej do trzech innnych królestw : roślin , zierząt oraz grzybów . Z tego powodu w obrębie nadal zwyczajowo wyróżnia się: protisty zwierzęcopodobne ( dawniej zwane pierwotniakami ), protisty roślinopodobne (glony) oraz protisty grzybopodobne .
2.Królestwo grzybów obejmuje organizmy zbudowane z komórek jądrowych, które mają podobnie jak rośliny ścianę komórkową ,jednak w odróżnieniu od nich nie mają chloroplastów. Z powodu braku chloroplastów wszystkie grzyby są cudzożywne.