Odpowiedzi

2009-11-26T15:08:45+01:00
GENETYKA-nauka badająca mechanizmy dziedziczności i zmienności organizmów;za jej twórcę uważa się G.Mendla,który w 1866r. opisał podstawowe zasady przekazywania cech dziedzicznych;termin ''g'' genetyka wprowadził w 1906r.W.Bateson;prawa Mendla pozostawały niedocenione do początku XX wieku,kiedy zostały ponownie odkryte i wykorzystane [m.in.przez C.Corrensa,E.Tschermaka i H.de Vriesa]; w 1911r.W.L.Johannsen użył po raz pierwszy pojęć :feno-i genotypu.Th.Morgan wykazał doświadczalnie,że główną rolę w mechaniżmie dziedziczenia odgrywają chromosomy;badania R.Goldschmidta zainicjowały kierunek zwany: genetyką fizjologiczną [fenogenetyką];w 1927r.H.J.Muller stwierdził,że napromieniowanie promieniami rentgenowskimi wywołuje mutację organizmów,co umożliwiło rozpoczęcie badań nad mutacją genów,jako żródłem zmienności dziedzicznej organizmów.W 1942r.G.W.Beadle odkrył zjawisko mutacji biochemicznej,dając począte :genetyce biochemicznej oraz genetyce mikroorganizmów,umożliwiając zarazem doświadczenia ujawniające chemiczną naturę genów,ich rolę w biosyntezie biała oraz w procesach metabolicznych,odkrycia te pozwolił także opisać mechanizm działania genów,strukturę i funkcję DNA w transmisji informacji dziedziczonej.Badania nad DNA rozwinęły się stopniowo w odrębną dyscyplinę zwaną:genetyką molekularną,dzięki której dokonano jednego z największych odkryć w historii biologi:sformułowano zasadę i rozszyfrowano KOD GENETYCZNY.W połowie lat 70 kolejne osiągnięcia przyniosła tzw.embriologia doświadczalna,wyjaśniająca proces różnicowania się komórek organizmu w trakcie jego rozwoju zarodkowego.Najnowszą dziedziną ganetyki jest inżynieria genetyczna.
7 2 7