Odpowiedzi

2009-11-25T15:55:51+01:00

Struktura przestrzenna populacji
Struktura przestrzenna populacji związana jest z rozprzestrzenianiem się osobników oraz ich liczebnością, przy czym wyróżnia się rozmieszczenie:
- równomierne, np. roślin w sadzie, pingwinów
- losowe, np. muchy
- skupiskowe, np. antylop, pawianów, dębów

Skład gatunkowy opisuje procentowy udział poszczególnych gatunków drzew w drzewostanie. Określa się go z dokładnością do 10%, przy czym opis składu gatunkowego zapisuje się liczbami arabskimi przy symbolu gatunku drzewa, do którego procentowy udział się odnosi. Np. 6Db 4So 60l. oznacza, że w 60-letnim drzewostanie 40% drzew stanowi sosna zwyczajna natomiast 60% stanowi dąb bezszypułkowy.