Zad.1
Odmień w obu liczbach, uwzględniają najważniejsze rzeczy:
a) w czasie przeszłym czasownik - iść
b) w czasie przeszłym czasownik - wyjąć
c) w trybie przypuszczającym - płonąć

Zad.2
Odmień przez przypadki podane rzeczowniki. Oddziel tematy od końcówek. Wyjaśnij na czym polegają osobliwości.
a) rok
b) człowiek
c) stypendium
d) spodnie
e) solidarność

Zad.3
Z podanego zdania wypisz wypisz wyrazy, które się stopniują, dopisz pozostałe stopnie.

Kolejna, upalna, podzwrotnikowa noc szybko spowiła jacht mrocznym całunem.

PILNE!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:59:48+01:00
Zad 1.
a) iść - szłam, szedłem, szli
b) wyjąć - wyjęłam, wyjąłeś , wyjęli
c) płonąć - spłonęłabym, spłonąłbyś, spłonęłaby, spłonąłby.

zad 2.
a) rok
Mianownik (kto ? co? ) Rok
Dopełniacz(kogo?czego?) Roku
Celownik(komu?czemu?) Rokowi
Biernik(kogo?co?) Roku
Narzędnik(z kim?z czym?) Rokiem
Miejscownik(o kim?o czym?) Roku
Wołacz(wołamy!) Rok !

b) człowiek
Mianownik (kto?co?) Człowiek
Dopełniacz(kogo?czego?) Człowieka
Celownik(komu?czemu?) Człowiekowi
Biernik(kogo?co?) Człowieka
Narzędnik(z kim?z czym?) Człowiekiem
Miejscownik(o kim?o czym?) Człowieku
Wołacz(wołamy!) Człowiek !

c) stypendium
Mianownik (kto?co?) Stypendium
Dopełniacz(kogo?czego?) Stypendium
Celownik(komu?czemu?) Stypendium
Biernik(kogo?co?) Stypendium
Narzędnik(z kim?z czym?) Stypendium
Miejscownik(o kim?o czym?) Stypendium
Wołacz(wołamy!) Stypendium !

d)spodnie
Mianownik (kto?co?) Spodnie
Dopełniacz(kogo?czego?) Spodni
Celownik(komu?czemu?) Spodniom
Biernik(kogo?co?) Spodni
Narzędnik(z kim?z czym?) Spodniami
Miejscownik(o kim?o czym?) Spodniach
Wołacz(wołamy!) Spodnie !

e) solidarność
Mianownik (kto?co?) Solidarność
Dopełniacz(kogo?czego?) Solidarności
Celownik(komu?czemu?) Solidarności
Biernik(kogo?co?) Solidarność
Narzędnik(z kim?z czym?) Solidarnością
Miejscownik(o kim?o czym?) Solidarności
Wołacz(wołamy!) Solidarność !
3 3 3