Wybierz jedno ze stwierdzeń i napisz czy się z nim zgadasz. Uzasadnij swoją wypowiedź.
1. People should work to live.
2. People should live to work.

Jest mi wszystko jedno co wybierzecie tylko napiszcie mi potem co to znaczy po polsku.
Wystarczą 2 zdania!

1

Odpowiedzi

2009-11-25T16:01:34+01:00
In my view people should work to live , not live to work. Job has to be just a way to earn money or even to do want you like. We shouldn't be addicted to it.
Take a look at workaholcs. They aren't happy, or healthy. They think only about working. world shouldn't look like this.

Moim zdaniem ludzie powinni pracować by zyc, a nie życ by pracowac. Praca ma byc tylko sposobem na zarabianie pieniędzy, czy robienie tego co się lubi. Nie możemy byc od niej uzaleznieni. Popatrzcie na pracoholików. Nie są ani szczęśliwi, ani zdrowi. Świat nie powinien tak wyglądac.