Niektóre pierwiastki chemiczne, np. węgiel i tlen, wystepują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacjii, podaj odmiany alotropowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.

BARDZO PROSZE O POMOC, TO PILNE !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:06:21+01:00
Najpopularniejsze odmiany alotropowe węgla to grafit, diament i fullereny.

Grafit - ciemnoszary, miękki, przewodzi prąd elektryczny, jest odporny na działanie wysokiej temperatury
Diament - ciało krystaliczne, przezroczysty, bezbarwny, nie przewodzi prądu, twardy minerał
Fullereny - idealnie symetryczna struktura

Tlen występuje w atmosferze w postaci dwuatomowej jego odmianami alotropowymi są:
-ozon. tlen 3atomowy posiada właściwości aseptyczne i toksyczne
-tetrametr niedawno odkryty ciekły tlen 4atomowy tzw. czerwony tlen nazwa ta pochodzi od czerwonego koloru jaki przybiera tlen tworząc czteroatomowe cząsteczki O4.
1 1 1