Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:01:01+01:00
Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi . Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Historia :

Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone z niszczeniem rezydencji, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych, oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd, i wyposażenie wnętrz.

Wygląd :

Zamek jest dwupiętrową budowlą z trzema skrzydłami (z pomieszczeniami) oraz jednym parawanowym (od południa). Jego szata zewnętrzna jak i wnętrza mają charakter renesansowy, barokowy, a także częściowo klasycystyczny. Posiada dziedziniec z krużgankami arkadowymi, bramę wjazdową i pięć wież mieszkalnych.


Po angielsku :

The castle was over the centuries repeatedly extended and renovated. Numerous fires, pillage and marches of strange armies, connected with destroying the residence, they caused, that the building repeatedly was being rebuilt in an new architectural styles, as well as his outside robe was being renovated, as well as they were transforming and an appearance, and equipping interiors were being changed.

History:

The Castle was over the centuries repeatedly extended and renovated. Numerous fires, pillage and marches of strange armies, connected with destroying the residence, they caused, that the building repeatedly was being rebuilt in an new architectural styles, as well as his outside robe was being renovated, as well as they were transforming and an appearance, and equipping interiors were being changed.

Appearance:

The Lock is a two-storey building with three wings (with rooms) and one parawanowym (from the south). His outside robe as well as insides have Renaissance, baroque, as well as partly classical character. He has the courtyard with arcade galleries, the gate and five residential towers.