Przekształć sumy na iloczyny: / to jest kreska ulamkowa
a) 25x²+30xy+9y²=
b)49a²-56ab+16b²=
c)8a²-24a+18=
d)27x²+36xy+12y²=
e)16a²-9b=
f)8a²-50b²=
g)25/36x²-4/9y²=
h)2/9x²-8/9=

Dane iloczyny przekształć na sumy:
a)(x+4)(x-4)=
B)(4x-2y)(4x+2y)=
C)(3ax+b)(3ax-b)=
d)(4a-3/4b)(3/4b+4a)=
e)(a pierwiastek 2 +b pierwastek 3 ) (a pierw. 2 - b pierw. 3)=

Nastepujace potegi przekształć na sumy :
a)(2a+3)²=
b)(-3x+2y)²=
c)(4x-y)²=
d)(6x-2y)²=
e)( Jeden i 1/2 a + 2/3b)²=
f)(2xy+1/4z)²=
g) jeden i 1/2 a - 0,75b)²=
h) ( 3ab- 2/5c)²=

Rozlóż sumy na czynniki,grupując odpowiednie wyrazy :
a) 2xz+2yz+x+y=
B)3ax-3bx-a+b=
c)3a²-3ax-5a+5x=
d)x²-5x+xy-5y=
e)5a²-5ab+2b²-2ab=
f)1+a+a²+b+ab+a²b=

P o M o C y !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:07:18+01:00
A) 25x²+30xy+9y²=(5x +3y)²
b)49a²-56ab+16b²= (7a - 4b)²
c)8a²-24a+18 = 2(4a² -12a + 9) = 2( 2a -3)²
d)27x²+36xy+12y²=3(9x² +12y + 4y²) = 3(3x +2y)²
e)16a²-9b= (4a -3b)(4a + 3b)
f)8a²-50b²=2(4a² -25b²) = 2(2a-5b)(2a + 5b)
g)25/36x²-4/9y²= (5/6 x -2/3y)(5/6x + 2/3y)
h)2/9x²-8/9= 2(1/9x² - 4/9) = 2(⅓x² - ⅔)(⅓x + ⅔)


Dane iloczyny przekształć na sumy:
a)(x+4)(x-4)= x² -16
B)(4x-2y)(4x+2y)= 16x² -4y²
C)(3ax+b)(3ax-b)=9a²x² -b²
d)(4a-3/4b)(3/4b+4a)= (4a -¾b)(4a +¾b) = 16a² - 9/16b²
e)(a pierwiastek 2 +b pierwastek 3 ) (a pierw. 2 - b pierw. 3)=
( a√2 + b√3)( a√2 - b√3 )= 2a² - 3b²

Nastepujace potegi przekształć na sumy :
a)(2a+3)²= 4a² + 12a +9
b)(-3x+2y)²= 9x² -12xy +4y²
c)(4x-y)²= 16x² -8xy +y²
d)(6x-2y)²= 36x² -24xy + 4y²
e)( Jeden i 1/2 a + 2/3b)²=
(1½a + ⅔b)² = 9/4a² +2ab + 4/9b²
f)(2xy+1/4z)²= 4x²y² + xyz +1/16z²
g) jeden i 1/2 a - 0,75b)²=
(1½a - ¾b)² = 9/4a² - 9/4ab + 9/16b²

h) ( 3ab- 2/5c)²= 9a²b³ -2/5abc + 4/25c²


Rozlóż sumy na czynniki,grupując odpowiednie wyrazy :
a) 2xz+2yz+x+y=2z(x +y ) + 1(x +y) = (x+y)(2z +1)
B)3ax-3bx-a+b= 3x(a -b) -1(a-b) = (a-b)(3x -1)
c)3a²-3ax-5a+5x= 3a(a -x) -5( a -x) = (a-x)(3a -5)-
d)x²-5x+xy-5y= x(x +y ) -5(x +y) = (x+y)(x-5)
e)5a²-5ab+2b²-2ab= 5a(a-b) -2b(a -b) = (a-b)(5a-2b)
f)1+a+a²+b+ab+a²b= 1(1+a +a²) +b(1+a+a²) = (1+a +a²) (1+b)


4 3 4
2009-11-25T16:45:57+01:00
A) 25x²+30xy+9y²= (5x+3y)2
b)49a²-56ab+16b²=(7a-4b)2
c)8a²-24a+18=8(a2-3a+6)
d)27x²+36xy+12y²=3(x2+12xy+4y2)
e)16a²-9b2=(4a+3b)(4a-3b)
g)25/36x²-4/9y²=(5/6x + 2/3y)(5/6x-2/3y)
Dane iloczyny przekształć na sumy:
a)(x+4)(x-4)=x2-16
B)(4x-2y)(4x+2y)=16x2-4y2
C)(3ax+b)(3ax-b)=9a2b2-b2
d)(4a-3/4b)(3/4b+4a)=16a2-9/16b2
3 1 3
2009-11-25T17:09:50+01:00
A) 25x²+30xy+9y²= (5x+3y)2
b)49a²-56ab+16b²=(7a-4b)2
c)8a²-24a+18=8(a2-3a+6)
d)27x²+36xy+12y²=3(x2+12xy+4y2)
e)16a²-9b2=(4a+3b)(4a-3b)
g)25/36x²-4/9y²=(5/6x + 2/3y)(5/6x-2/3y)
Dane iloczyny przekształć na sumy:
a)(x+4)(x-4)=x2-16
B)(4x-2y)(4x+2y)=16x2-4y2
C)(3ax+b)(3ax-b)=9a2b2-b2
d)(4a-3/4b)(3/4b+4a)=16a2-9/16b2
3 1 3