Odpowiedzi

2009-11-25T16:10:25+01:00
Narysuj dowolny Δ opisz go od lewego dolnego wierzchołka w kierunku przeciwnym do zegara ABC,z Cpoprowadz wysokosc h,która opada na bok AB pod katem 90⁰,u góry masz podane kąty 30 i 50⁰,spójrz na lewy Δ,jest on prostokątny o katach:30⁰,90⁰,czyli trzeci ma 180-30-90=60⁰,,teraz prawy Δ:180-90-50=40⁰...oznacz punkt an AB przecięcia z wysokoscią,,,teraz z wierzchołka A poprowadz wysokosc.która przetnie BC w punkcie E.,,,Δ ABCma kąty:60,80i 180-80-60=40⁰,,,czyli Δ ABE ma kąty:40,90i 180-40-90=50⁰,,,,i ostatni,,,narysuj wysokosc z wierzchołka B ,przetnie ona AC w punkcie F,,,Δ ACE:90,80 i 180-90-80=10⁰,,,Δ ABF:90,60 i 180-90-60=30⁰,,,ΔFBC:80,10 i 90⁰