Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:02:47+01:00
Zad 1 i2 Zmiana pędu następuje w wyniku działania na ciało siły przez pewien czas. Iloczyn siły i czasu jej działania nazywany jest popędem.Jeżeli w układzie inercjalnym na ciało (układ ciał) nie działa siła, lub działające siły równoważą się:
to całkowity pęd ciała (układu ciał) nie zmienia się:
Powyższe zdanie stanowi treść zasady zachowania pędu. Zasada zachowania pędu jest konsekwencją symetrii translacji w przestrzeni (twierdzenie Noether) Jeżeli energia potencjalna jest niezmiennicza ze względu na translację to
czyli na ciało nie działa żadna siła i w konsekwencji pęd układu jest zachowany.
zad.3 Jednostką pędu w układzie SI jest: kilogram razy metr na sekundę.

[p] = kg • m/s
1 1 1
2009-11-25T16:06:58+01:00
1. Zasada pędu
Pęd to wektor będący iloczynem masy i prędkości.
p=m*v [kg*m/s]
2. Zasada zachowania pędu:
W układzie izolowanym pęd układu nie zmienia się.
1 1 1
2009-11-25T16:24:50+01:00
Ad1.
W układzie zamkniętym całkowity pęd układu będący sumą pędów ciał wchodzących w układ jest stały.
p=p1+p2...pn=const
ad.2.
p1=p2
m1*v1=m2*v2
F*t=m(v-v0) - pęd siły=pęd ciała
1 1 1