Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:49:12+01:00
Przechodząc przez park bierzemy głęboki oddech. To pomaga się odprężyc wyciszyc, zrelaksowac. Ale uwaga, badania naukowe dowodzą że oddychanie powietrzem może być przyczyną wielu groźnych chorób. Wszystko przez zanieczyszczenia. Niewidziane gołym okiem są niezwykle niebezpieczne dla naszego zdrowia.
Budowa gardła i nosa człowieka pozwala na zatrzymywanie większych cząstek pyłu. Mniejsze niestety przedostają się do płuc i oskrzeli mogąc wywoływac choroby. Oddychanie powietrzem miejskim z tlenkiem węgla podwyższa ryzyko zawału serca, choroby wieńcowej oraz chorób układu krążenia.Co więcej zastępuje tlen w krwi i powoduje niedobór co może doprowadzic do uszkodzenia systemu nerwowego i mózgu, a nawet do śmierci. Przykładem jest zatrucie na wiele lat środowiska w Japonii po zrzuceniu bomb.
Dawniej przyczyną wymierania zwierząt były zmiany naturalne i nieszkodliwe zachodzące w przyrodzie. Obecnie do wymierania gatunków przyczynia się przede wszystkim człowiek.
Zanieszyszczenia związane z działalnością człowieka nazywamy zanieczyszczeniami antropogenicznymi, a zatrucie środowiska substancjami silnie trującymi-skażeniem środowiska.
Przyczyną jest zwiększająca się liczba samochodów, a ściślej wydzielane przez nie spaliny.
Źródłem zanieczyszczeń są również gazy i pyły emitowane do atmosfery przez wielkie zakłady przemysłowe i elektrownie spalające paliwa kopalne(węgiel,ropę naftową, gaz ziemny). Wytwarzają one duże ilości związków chemicznych takich jak: dwutlenek węgla,tlenki siarki, tlenki azotu. Związki te łączą się w powietrzu z parą wodną i przyczyniaą się do powstawania kwaśnych opadów, przynoszących nieodwracalne zmiany w środowisku. Niszczą olbrzymie powierzchnie lasów, wpływają niekorzystnie na rośliny i zwierzęta , zakwaszają glebę i wodę w zbiornikach wodnych, co powoduje obumieranie żyjących w nich organizmów.
Zmiany zachodzące w środowisku można starać się powstrzymać lub zmniejszyc ich zasięg. W sprawie globalnego ocieplenia klimatu wiele państw porozumiało się i podpisało zobowiązanie do zmnioejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Nie zapominajmy o segregacji odpadów oraz starajmy się wytwarzac ich jak najmniej.

P.P. napisałam bo potrzebne mi było kiedyś na przyrode. starałam się zawrzec jak najwięcej informacji w jak najkrótszym tekście, by podczas czytania nie zanudzić słuchaczy ;)