Odpowiedzi

2009-11-25T16:14:55+01:00
1. Posłowie i senatorowie zobowiązani są do rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków Narodu, strzeżenia interesów i suwerenności Państwa, czynienia wszystkiego dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegania Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Funkcja ustawodawcza Sejmu - tworzy prawo, uchwalając przede wszystkim ustawy regulujące różne dziedziny życia; uchwala budżet państwa.
1 5 1
2009-11-25T16:26:54+01:00
Funkcja kontrolna – odnosi się przede wszystkim do rządu i podporządkowanej mu administracji, a polega na możliwości samodzielnego ustalania przez Sejm stanu faktycznego w sprawach dotyczących tych podmiotów (także stanu podstawowych dziedzin życia społecznego) i porównywania go ze stanem nakazanym przez prawo.
Funkcja kreacyjna – polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów.
Sejm (wraz z Senatem) został wskazany jako organ władzy ustawodawczej a ponadto organ sprawujący kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej.
1 5 1