Odpowiedzi

2009-05-21T15:25:04+02:00
Vs=216 km/h = 216 * 1000/3600 m/s=60 m/s - prędkość samolotu
v=4 m/s - prędkość wiatru zachodniego (wieje/spycha na wschód)
vw =? prędkość wypadkowa
α=? kąt odchylenia od pierwotnego kierunku

vw²=vs²+v²
vw²=60²+4²
vw²=3600+16
vw=√3616
vw=60,13 m/s

kąt odchylenia:
tgα=v/vs
tgα=4/60
tgα=0,0666
α=4 stopnie (około)

rys w załącz