Odpowiedzi

2009-11-25T16:04:55+01:00
Wzór sumaryczny - jest zapisem w ustalonej kolejności symboli pierwiastków tworzących
cząsteczkę, z podaniem liczby atomów każdego z pierwiastków

N2O , H2O , H2SO ,
2009-11-25T16:06:42+01:00
CH₃OH - metynol (inaczej alkohol metylowy) ;)