Zad.1W trapezie wysokość jest o 5 cm. krótsza od sumy długości podstaw . suma długości podstaw jest równa 1,2 dm. oblicz pole tego trapezu.

zad2. w trapezie ABCD poprowadzono odcinek CE równoległy do AD. oblicz pola figur, na jakie został podzielony trapez. dolna podstaw trapezu ma długość 12 cm. górna 8cm. a wysokość trapezu jest o 5 cm. krótsza od dłuższej podstawy.

zad3.działka rolnicza ma kształt trapezu prostokątnego , którego wysokość jest równa 80m. a podstawy mają długości 95m i 85m jeden ar tej działki kosztuje 5000zł ile zł. zapłacono za tę działkę

zad4. g.orna podstawa trapezu prostokątnego ma długość 7 cm. a wysokość stanowi 1¹₇ górnej podstawy pole trapezu wysokości 64cm² oblicz długość drugiej podstawy tego trapezu

2

Odpowiedzi

2009-11-25T16:17:43+01:00
1.
h= 1,2dm- 5 cm
h= 12 cm - 5 cm
h = 7 cm
P= 1/2 * ( a+b) * h
P= 1/2 * 12 cm * 7 cm
P = 6 cm * 7 cm
P= 42 cm2

3.
P= 1/2 * 80m * ( 85m+95m)
P= 7200 m2

7200m2= 72 ar
1ar = 5000 zł
72 ar = x

x= 72 * 5000 zł = 360000 zł.

4.

h = 7 cm * 1 1/7 = 8cm

P= 1/2 * h* (a +b)
64 = 1/2 * 8 ( 7 + x)
64 = 4 ( 7 +x)
64 = 28 + 4x
4x = 64 - 28
4x = 36
x = 9 cm .
Odp: długość 2 podstawy wynosi 9 cm.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:00:58+01:00
Zad. 1
a+b=1,2dm = 12cm
h=12-5=7cm
P=1/2(a+b)h
P=1/2*12*7=42cm2

Zad.2
a=12
b=8
h=12-5=7
Trapez został podzielony na trójkąt i równoległobok

TRÓJKĄT:
a=12-8=4
h=7
P=1/2ah
P=1/2*4*7=14cm

RÓWNOLEGŁOBOK:
a=8
h=7
P=a*h
P=8*7=56cm

Zad. 3
Pole
P=1/2(85+95)80=7200m2

1ar-100m2
x-7200m2
x=72ar

1ar-5000zł
72ar-x
x=360000zł
odp:za działkę zapłacono 360000 zł.

Zad. 4
P=64cm2
b=7cm
h=1/7b
h=8cm

P=1/2(a+b)h
64=1/2(a+7)8
64=4(a+7)
64=4a+28
4a=36
a=9cm

odp: dolna podstawa wynosi 9 cm
1 4 1