Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T15:34:35+01:00
Ćw. 1 str 36 Podczas I wojny światowej produkcja rolna na ziemiach polskich znacznie spadła. Produkcja ziemniaków była w roku 1918 o blisko 40% mniejsza niż w 1913r. Znacznie mniejszy spadek nastąpił w produkcji pszenicy. Po wojnie produkcja przemysłowa była znacznie niższa. W kopalniach dawnego Królestwa Polskiego wydobywano o około 30% mniej węgla kamiennego niż przed wybuchem wojny. W roku 1920 znacznie mniejsze było także wydobycie rudy żelaza.
Ćw. 2:
20 MK (marek)
25000 MK (marek)
- wzrosła
-inflacji
-hiperflacją
dodrukowywanie dużej ilości pieniędzy
Ćw. 1:
1. Warszawa 16grudnia 1922r.
2. Nazywa tak zabójcę Narutowicza- Eugeniusza Niewiadomskiego.
Ćw. 2
1. Trudności państwa polskiego wynikały z tego, iż Polska była "młodym" państwem.
2. Tłumy ludzi wyległy na ulicę i zaczęły znieważać posłów lewicy i z mniejszości narodowych.
3. Narutowiczowi zarzucano, że jest bezwyznaniowy ( ateista) i że złożenie przysięgi będzie świętokradztwem. Zarzucano mu, że jest żydowskim złodziejem.

Pozdrawiam ;)
1 5 1