Mount Everest, najwyższy szczyt Ziemi, ma wysokość 8848m, a dno najgłębszego na Ziemi rowu oceanicznego, Rowu Mariańskiego na Pacyfiku osiąga (-11034)m.

a) Jaka jes różnica wysokości tych dwoch punktow na kuli ziemkskiej?
...................................................................................
...................................................................................
Odp.,......................................................................
b) Różnica wysokości miedzy najgłebszym miejscem Rowu mriańskiego i Rowu Puerto na oceanie Atlaktycknim wynosi (-1815)m. Na jakiej wysokości ( w stosunku do poziomu morza) znajduje się dno Rowu Puerrto Rico?
..........................................................................................
..........................................................................................
Odp..............................................................

3

Odpowiedzi

2009-11-25T16:09:22+01:00
2009-11-25T16:10:00+01:00
8848+11034=19882m

11034-1815=9219m p p m
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:11:03+01:00
A) 8848 + 11034 = 19882
odp. różnica wysokości tych dwóch punktów to 19882m

b) 11034 - 1815 = 9219
odp. w stosunku do morza ten rów znajduje sie na wys -9219m
2 5 2