Odpowiedzi

2009-11-25T17:40:52+01:00
Efekt cieplarniany,kwaśne deszcze,wichury,silne burze,pozary roznego rodzaju,zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wody i rzek
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:40:53+01:00
Katastrofy i awarie, które mogą wystąpić w twoim regionie.

1. Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,Wody, stanowiące zasoby wody pitnej oraz wody rzek i jezior oraz zbiorników sztucznych narażone sa narażone na skażenie wywołane działaniem człowieka. Spływające z uprawnych pól nawozy sztuczne, zanieczyszczone metalami ciężkimi ścieki zakładów produkcyjnych moga być realnym zagrożeniem.
2. Skażenie gleby , zbyt intensywne uprawy rolne powodują wyjałowienie ziemi. Co mże prowadzic do braków w uprawach roślin jadalnych. Skażenie ziem metalami ciężkimi. Przeznaczanie terenów rolnych pod zabudowę.
3. Zagrożenie hałasem. Intensywny rozwój gospodarczy oraz postępująca urbanizacja wiążą się często ze zwiększaniem liczby źródeł hałasu oddziałujących na środowisko lub wzrostem emisji źródeł już istniejących. Ze względu na duży zasięg oddziaływania i liczbę osób narażonych, podstawowym zagrożeniem dla mieszkańców większości terenów zurbanizowanych są hałasy komunikacyjne, w szczególności hałasy drogowe. Nietrudno sobie wyobrazić zniszczenia wywołane hałasem nie tylko w organizmach ludzkich ale na przykład w substancji budynków, wpływając na ich stabilność.

4. Problem z gromadzeniem i utylizacją śmieci – rozwój ywilizacyjny, zwiększenie sie konsumpcji, przy niskiej kulturze segregacji odpadów, a także brakiem miejsc na ich składowanie może wywołac rozmnożenie sie gryzoni roznoszących choroby. Kłopotem mogą być tez stosy składowanych śmieci, brak nowoczesnych, przyjaznych środowisku sposobów ich utylizacji.
problemy z komunikacją
5. Zagrożeniem mogą być w przypadku braku odpowiednich działań zapobiegających istniejące na terenie Wielkopolski kopalnie . I tak odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Bełchatowie jest jednym z największy wykopów w Europie ma głębokość 190m. Ekolodzy, zwracający uwagę na niebezpieczeństwo kopalni i wyrobiska dla środowiska nazywają ją największą dziurą w Europie. Elektrownia Bełchatowska jest też jednym z największych w Polsce producentów szkodliwych pyłów i gazów.
W Wielkopolsce występują złoża węgla brunatnego .Węgiel brunatny wydobywany jest w okolicach miasta Turek oraz w okolicach Bełchatowa. W Bełchatowie wybudowano ogromną elektrownię spalającą węgiel brunatny. Jej powstanie i rozwój spowodowały ogromne szkody w środowisku naturalnym. A moga też byc przyczyna zanieczyszczeń , z którymi trudno będzie się uporać i co za tym idzie staną się przyczyną katastrofy ekologicznej. Także koło kopalni węgla brunatnego w Turku wybudowano dużą elektrownie cieplną.
2 3 2