Wykonaj potęgowania:
a)(3a+2c)²
b)(5x+3y)²
c)(2a+4b)²
d)(2x²+4xy)²
e)(x+√3)²
f)(√5+y)²
g)(x+3)²
h)(2+m)²
i)(n+m)²
j)(c+d)²
k)(c-5)²
l)(7-a)²
m)(m-n)²
n)(k-l)²
bardzo proszę o całe rozwiązana -daję dużo punktów i nagradzam najlepszą odpowiedź:)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:18:46+01:00
A)(3a+2c)²= 9a² + 4c² + 12ac
b)(5x+3y)² = 25x² + 9y² + 30xy
c)(2a+4b)² = 4a² + 16b² + 16ab
d)(2x²+4xy)² = 4x⁴+16x²y²+ 16x³y
e)(x+√3)² = x² + 3 + 2x√3
f)(√5+y)² = 5 + y² + 2y√5
g)(x+3)² = x² + 9 + 6x
h)(2+m)² = 4 + m²+ 4m
i)(n+m)²= n²+m² + 2mn
j)(c+d)² = c² + d² + 2cd
k)(c-5)² = c² + 25 - 10c
l)(7-a)² = 49 + a² - 14a
m)(m-n)² = m² + n² - 2mn
n)(k-l)² = k² + l² - 2kl
2009-11-25T16:22:18+01:00
A)=3a²+2c²
b)=5x²+3y²
c)=2a²+4b²
d)=(dwa x do potęgi czwartej)+4xy²
e)=x²+3
f)=5+y²
g)=x²+3²=x²+9
h)=2²+m² = 4+m²
i)= n²+m²
j)= c²+d²
k)= c²-5² = c²-25
l)=7-a² = 49- a²
m)= m²-n²
n)= k²-l²
2009-11-25T16:27:56+01:00
A)(3a+2c)²=9a²+6ac+4c²
b)(5x+3y)²=25x²+15xy+9y²
c)(2a+4b)²=4a²+8ab+16b²
d)(2x²+4xy)²=4x⁴+8x³y+16x²y²
e)(x+√3)²=x2+x√3+3
f)(√5+y)²=5+y√5+y²
g)(x+3)²=x²+3x+9
h)(2+m)²=4+2m+m²
i)(n+m)²=n²+mn+m²
j)(c+d)²=d²+cd+d²
k)(c-5)²=c²-5c+25
l)(7-a)²=49-7a+a²
m)(m-n)²=m²-mn+n²
n)(k-l)²=k²-kl+l²


Mam nadzieje że dobrze xD