Odpowiedzi

2009-11-25T16:20:41+01:00
1...dass bede er hatte Arbeit
2....dass er unterrichtet sie der Musik
3...dass Sie angekündigt haben

1.Ich lerne gern Fremdsprachen, deshalb dass bede er hatte Arbeit -Z przyjemnością uczę się języków obcych, dlatego że bede on miał pracę
2.Paul mag Musik, deshalb dass er unterrichtet sie der Musik -Paul lubi muzykę, dlatego że on interesuje sie muzyką
3.Ich habe eine Kontrollarbeit in Mathe, deshalb dass Sie angekündigt haben -Mam pracę zaliczeniową w matmie, dlatego że zapowiedział ją nauczyciel
2 2 2
2009-11-25T16:28:22+01:00
1. Ich lerne gern Fremdsprachen, deshalb im Sommer fahre ich nach London.
2.Paul mag Musik, deshalb bei ihm zu Hause ist immer Laut.
3. Ich habe eine Kontrollarbeit in Mathe, deshalb lerne ich eine ganze Menge.

1.Ja uczę się obcych języków i dlatego latem jadę do Londynu.
2.Paul lubi muzykę i dlatego u niego w domu jest zawsze głośno.
3.Mam kontrolną pracę z matmy i dlatego uczę się dużej ilości.
1 4 1