Rozwiążcie mi te 2 zadania
Zad.1.
Zpisz
a)liczbę o 6 razy większą od kwadratu liczby a
b)liczbę o 5 mniejszą od dwukrotności liczby b
c)liczbę 3 razy mniejszą od połowy liczby c
d)liczbę 5 razy większą od kwadratu liczby d
e)liczbę która stanowi 76% liczby e
f)liczbę o 20 % większąod f
g)liczbę o 30% mniejszą od g

Zad.2.
Zapisz i uporzątkuj iloczyn podanych jednomianów .

a)5x,-2y
b) -xy,-x³
c)2a,b,√7c²
d) -2a²b²,a²c²,-7b²c²
e)-k,k²,-k⁴
f)½n,½mn,½m²n²

3

Odpowiedzi

2009-11-25T16:22:51+01:00
A) 6a²
b) 2b/5
c) c/6
d) 5d²
e) 0,76*e
f) 1,2 *f
g) 0,7 * g


a)-10xy
b) x⁴y
c) 2√7abc²
d) 14a⁴b⁴c₄
e) k⁷
f)⅛m³n⁴
2009-11-25T16:26:28+01:00
A)liczbę o 6 razy większą od kwadratu liczby a ---> (6 razy wieksza )6a² , (o 6 większa) 6+a²
b)liczbę o 5 mniejszą od dwukrotności liczby b ---> 2b-5
c)liczbę 3 razy mniejszą od połowy liczby c ---> c/6
d)liczbę 5 razy większą od kwadratu liczby d ---> 5*d²
e)liczbę która stanowi 76% liczby e ---> e*0,76
f)liczbę o 20 % większą od f ---> 1,2*f
g)liczbę o 30% mniejszą od g ---> 0,7*g

a)-10xy
b) x⁴y
c) 2√7c²ab
d) 14a⁴b⁴c⁴
e) k⁷
f)⅛n⁴m³
2009-11-25T16:41:03+01:00
A) 6 × a²
b) 2b - 5
c) ¹/₃ × ½c
d) 5d²
e)0,76e
f)1,2f
g)0,7g

2.
a)5x × (-2y) = -10xy
b) -xy × (-x³) = x⁴y
c)2a × b × √7c² = 2√7abc²
d) -2a²b² × a²c² × (-7b²c²) = 14a⁴b⁴c⁴
e)-k × k² × (-k⁴) = k⁷
f)½n × ½mn × ½m²n² = ¹/₈ m³n⁴