Odpowiedzi

2009-05-21T15:05:58+02:00
A) x1=6
x2=-4
b)x1=2
x2=-2
c)x>lub równe0
d)x<lub równe5
e)x1=3√2/14
x2=-3√2/14
f)Δ=-55
2009-05-21T15:15:21+02:00
A) x²-5x+6>0
delta = b² - 4ac
delta = 25- 24 = 1
pierwiastek z delty = 1
x1 = -b-pd / 2a = 4
x2 = b - pd / 2a = -6

b) x²+4<0
(x+2)(x-2) < 0
x1 = -2
x2 = 2
rysujesz oś X i zaznaczasz punkty -2 i 2
współczynnik a jest dodatni, więc parabola ma ramiona do góry
i odczytujesz wart. X < 0, czyli
x należy do (minus nieskończonośc, -2) suma (czyli takie półkole jak "u") (2, nieskończonośc)

c) 3x²≥ 0
x należy do (0, nieskończoność)

d) x²-10x+25 ≤ 0
(x - 5)² ≤ 0 (z. wz. skróconego mnożenia)
x = 5 lub x = -5
znowu oś X
x należy (minus nieskończonośc, -5> suma <5, nieskończoność)

e) 7x²+2<0
delta = -56
delta < 0, nie ma rozwiązań

f) 5x-10 < 2x²
-2x² + 5x - 10 < 0
delta = 25 - 80 < 0, brak rozw.