Zad.
Napisz wiadomośći o Azji:
- Turystyka,
- Roślinność,
- Powierzchnia,
- Zaludnienie.
Pilnie potrzebuje na dziś.prosze o krótkie i szybkie rozwiązanie
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRROOOOOOOOSSSSZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-25T17:09:15+01:00
Obszar Azji to 44,5 mln km² powierzchni lądów,
Azję zamieszkuje blisko 4,1 mld ludzi (dane z 2006 roku), co stanowi około 62% ludności świata.
Najdalszą północną granicą roślinności są tundry.Na najwilgotniejszych miejscach spotyka się w tundrach mchy, na suchszych — porosty, na specjalnie dobrych — krzewy, drzewa tylko w osłoniętych od wiatrów dolinach.Na wielu wielkich obszarach syberyjskich lasy rosną na zamarzniętej ziemi, której powierzchnia taje nieco tylko w lecie. Na południe od syberyjskiego pasa tajgi ciągnie się strefa stepowa, która w przeciwieństwie do strefy lasów szersza jest na zachodzie, a w górskim obszarze ałtajskim ustępuje gdzie niegdzie miejsca florze alpejskiej.