Odpowiedzi

2009-11-25T16:33:04+01:00
1.Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2.Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
88 4 88
2009-11-25T16:33:39+01:00
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca
swego, z całej duszy swojej, z całej myśli i ze wszystkich swoich sił,
2. a bliźniego swego jak siebie samego.
59 3 59