Rozwiąż układy równań metodą przeciwstawnych współczynników : (zadanie z podręcznika do matematyki z plusem klasa 2 gimnajum zadanei 4 str 96)

a)3x+2y=13 (I klamerka na przodzie )
2x+y=11

b)5x+3y=0 (I klamerka na przodzie )
-x-2y=7

c)3u+2v=2 (I klamerka na przodzie )
5u+4v=6

d)3s+5t=-6 (I klamerka na przodzie )
1,5s-2t=-3

e)5=3x-y (I klamerka na przodzie )
5x-2y=7

f)x-3y=5 (I klamerka na przodzie )
y+3x=-5Bardzo dziękuję za pomoc !!
Najlepsza dla najlepszego ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:05:38+01:00
A) 3x+2y=13 /*2
2x+y=11 / * (-3)

6x+4y=26
-6x-3y=-33
________________

y= -7

3x+2*(-7)=13
3x-14=13
3x=-1 /:3
x=- 1/3

y=-7
x=- 1/3

b)5x+3y=0
-x-2y=7 /*5

5x+3y=0
-5x-10y=35
____________
-7y=35 /:(-7)
y=-5

5x+3(-5)=0
5x-15=0
5x=15 /:5
x=3

y=-5
x=3

c)3u+2v=2 /*(-5)
5u+4v=6 /*3

-15u-10v=-10
15u+12v=18
______________
2v=8 /:2
v=4

3u+2v=2
3u+2*4=2
3u+8=2
3u=-6 /:3
u=-2

v=4
u=-2

d)3s+5t=-6
1,5s-2t=-3 /*(-2)

3s+5t=-6
-3s+4t=6
__________
9t=0 /:9
t=0

3s+5*0=-6
3s=-6 /:3
s=-2

t=0
s=-2

e)5=3x-y
5x-2y=7

3x-y=5 /*(-5)
5x-2y=7 /*3

-15x+5y=-25
15x-6y=21
___________
-y=-4 /:(-1)
y=4

3x-y=5
3x-4=5
3x=9 /:3
x=3

y=4
x=3

f)x-3y=5
y+3x=-5

-3y+x=5
y+3x=-5 /*3

-3y+x=5
3y+9x=-15
______________
10x=-10 /:10
x=-1

-3y+x=5
-3y-1=5
-3y=6 /:(-3)
y=-2

x=-1
y=-2
1 5 1