Zad. 1
1m ³ powietrza waży 1,2 kg. Ile miligramów waży litr powietrza?
zad. 2 Oblicz:
a) √2,25
b)√2 * √32
c)⁴√80 : ⁴√5
d)(√3)⁴
zad. 3 Zapisz w postaci potęgi liczby 3 :
a) 3⁷:(3⁴*3²)
b) (3⁵)² * 9⁵
c) 27¹¹ * 81
d) (¹/₉)³ * 3 ⁻⁵ / (¹/₂₇)⁻²

1

Odpowiedzi

2009-11-28T11:58:35+01:00
Zad. 1
1m3 - 1,2kg (1200000miligramów)
1l - 1200 miligramów
zad. 2 Oblicz:
a) √2,25 = 1,5
b)√2 * √32=8
c)⁴√80 : ⁴√5=4
d)(√3)⁴=9
zad. 3 Zapisz w postaci potęgi liczby 3 :
a) 3⁷:(3⁴*3²)=3^1
b) (3⁵)² * 9⁵=3^20
c) 27¹¹ * 81=3^37

Uznasz za Najlepszą, proszę??