Bok kwadratu ABCD ma długość 16cm.PunktyEiF są środkami boków AB i BC.Oblicz pole trójkąta DEF. jAKĄ CZĘŚCIĄ POLA KWADRATU ABCD jest pole tego trójkąta.

i następne zadanie

Jeden bok trójkata prostokatnego ma długość 30cm,dł drugiego boku stanowi 3/4 długości pierwszego ,zaś trzeci bok jest 1 1/4 razy dłuższy niż pierwszy .Oblicz obwód i pole tego trójkąta

please zróbcie mi to i żeby było z obliczeniami
muszę mieć to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:15:45+01:00
16*16=256
8*8+8*16+8*16=320

1/3

zad2
P=15*22,5=337,5
ob=30+22,5+37,5=90

Uznasz moją odpowiedź za Najlepszą, proszę??