Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:45:41+01:00
Definicja wartości przyspieszenia

Wartością przyspieszenia a w ruchu jednostajniezmiennym prostoliniowym będziemy nazywali iloraz zmiany szybkości ΔV do czasu t , w którym ta zmiana nastąpiła.

a=ΔV/t = V₂-V₁/t

Powyższy wzór możemy zazwyczaj stosować w przypadkach, kiedy chcemy wyliczyć wartość przyspieszenia w ruchu gdy jest ono stałe lub gdy znamy średnią zmianę szybkości ΔV .
2 2 2