Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu:

a)ZnO + HBr = ............ + ............
b)......... + ........... = FeS + ...........
c)........... + ........... = KNO3 + ..........
d)............ + ........... = Na2SO4 + .......
e)Cr2O3 + H3PO4 = ........... + ..........
f)............. + ............ = Mn3(PO4)2 + ................

2

Odpowiedzi

2012-08-28T00:50:25+02:00

Zadanie 1.

 

a) ZnO + 2HBr ⇒ ZnBr₂ + H₂O

b) FeO + H₂S ⇒ FeS + H₂O

c) K₂O + 2HNO₃ ⇒ 2KNO₃ + H₂O

d) Na₂O + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + H₂O

e) Cr₂O₃ + 2H₃PO₄ ⇒ 2CrPO₄ + 3H₂O

f) 3MnO + 2H₃PO₄ ⇒ Mn₃(PO₄)₂ + 3H₂O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-08-28T00:51:15+02:00

a.) ZnO + 2HBr ---> ZnBr₂ + H₂O
b.) FeO + H₂S ---> FeS + H₂O
c.) K₂O + 2HNO₃ ---> 2KNO₃ + H₂O
d.) Na₂O + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + H₂O
e.) Cr₂O₃ + 2H₃PO₄ ---> 2CrPO₄ + 3H₂O
f.) 3MnO + 2H₃PO₄ ---> Mn₃(PO₄)₂ + 3H₂O