Zad. 1
Rowerzysta przebył pewną trasę w ciągu 2h 36 min, ale powiedział ,że pokonał tę trasę w około 2,5 godziny. Jaki jest błąd tego przybliżenia?
zad. 2
Dwie godziny przed zamknięciem targowiska sprzedawca obniżył cenę pomidorów o 10%, a po kolejnej godzinie- jeszcze o 20%. O ile procent zmniejszyła się cena pomidorów?
zad. 3
Najwięcej diamentów wydobywa się w Australii. Rocznie około 30 mln karatów, co stanowi 27,2 % wydobycia światowego. Ile kilogramów diamentów wydobywa się rocznie na świecie? 1 karat to 0,2g

1

Odpowiedzi

2009-11-25T16:46:00+01:00
Zad.1
2h 36min = 2h i 36/60h = 2h i 6/10 h = 2,6h

2,6h -2,5h = 0,1 h - bład prxzybliżenia = 6 min

Zad.2
x - cena pierwotna
x-0,1x = 0,9x - cena po 10% obniżce
0,9x -0,9x*0,2 = 0,9x -0,18x= 0,72x

(1x -0,72x)*100% = 0,28*100% = 28%

cena zmniejszyła się o 28%

Zad.3

30mln karatów - roczne wydobycie w Australii
1karat = 0,2g

x - roczne wydobycie w świecia
27,2% = 3mln karatów
100% = x
x = ( 3mln katatów)*100% :27,2%
x = 11.029.411,76 karatów
x = 11.029.411,76 karatów *0,2g
x = 2.205.882,353 g

1kg = 1000 gx

x = 2.205.882,353 g : 1000 g/kg
x =2.205,882353 kg
x ≈ 2.205,9 kg

Rocznie na świecie wydobywa się 2.205,9 kg diamentów