Odpowiedzi

2009-11-25T16:48:56+01:00
5g subst-100g roztw
xg subst-200g rozt
x=10g

mh2o=200-10=190g

nalezy uzyc 10g KOH i 190g H20
2009-11-25T16:50:09+01:00
Mr= 0.2 kg = 200g
Cp= 5%
Ms=5% * 200g
Ms=10g
Mw= 200 g - 10 g =190g

Należy użyć 190 g wody i 10 g wodorotlenku.
2009-11-25T17:14:35+01:00
Cp= 5%
mr= 0,2kg= 200g

ms, mH2O=?

Cp= ms/mr *100%
ms=Cp*mr/100%
ms=5% * 200g/100%
ms=10g

ms + mH2O=mr
mH2O = mr - ms
mH2O= 200 g - 10 g= 190 g

Odp: Należy użyć 10 g KOH i 190 g H2O