Autobus o masie 2000 kg, ruszając z przystanku osiągnął prędkość 54 km/h w czasie 15 s. Zakładając, że tarcie opon o podłoże i opór powietrza hamują samochód siłą o średniej wartości 200 N. Oblicz wartość średniej siły działania silnika autobusu w czasie jego ruszania.Proszę o rozwiązanie z danymi...

1

Odpowiedzi

2009-11-25T16:56:52+01:00
Dane
m=2000kg
v₀=0km/h
vk=54km/h
F(oporów)=200N
t=15s

F(silnika)=?

Zamieniam prędkość na m/s
54km/h = 54000m/3600s = 15m/s
Obliczam przyspieszenie, z którym poruszał się autobus

a=Δv/Δt
a=(15m/s - 0m/s)/15s= 15m/s²

Siła z którą poruszał się autobus
F=a*m= 15*2000 kg= 30000N

F(silnika)= F+F(oporów) = 30000N + 200N= 30200N
4 2 4