Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T17:00:32+01:00
Kalliope – poezja epicka oraz filozofia i retoryka (tabliczka z rylcem)
Klio – historia (zwój papirusu)
Erato – poezja miłosna (kitara)
Euterpe – poezja liryczna (aulos bądź w czasach późniejszych flet)
Melpomene – tragedia i śpiew (maska tragiczna)
Polihymnia – poezja chóralna (bez atrybutu)
Talia – komedia (maska komiczna
Terpsychora – taniec (lira i plektron)
Urania – astronomia i geometria (cyrkiel i kula ziemska)

Dziesiątą muzą zwiemy kino (bądź w szerszym znaczeniu wszystkie media).
16 3 16
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:19:24+01:00
• Kalliope – poezja epicka oraz filozofia i retoryka, przedstawiano ją z tabliczką i rylcem
• Klio – historia, przedstawiano ją ze zwojem papirusu
• Erato – poezja miłosna, przedstawiano ją z kitarą
• Euterpe – poezja liryczna, gra na flecie, przedstawiano ją z aulosem
• Melpomene – tragedia i śpiew, przedstawiano ją z maską tragiczną
• Polihymnia – poezja chóralna, pantomima przedstawiano ją zawsze głęboko zamyśloną, bez atrybutu
• Talia – komedia, przedstawiano ją z maską komiczną
• Terpsychora – taniec, przedstawiano ją z lirą i plektronem
• Urania – astronomia i geometria, przedstawiano ją z cyrklem i kulą ziemską
W XX wieku, przez analogię do muz greckich, zaczęto mówić że:
• dziesiąta muza to film i kino (w starożytności miano to przypisywano Safonie, poetce);
30 4 30