Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:00:44+01:00
Wzór sumaryczny nitrobenzenu to C₆H₅NO₂
Masa molowa C₆H₅NO₂= 6*12g/mol + 5g/mol + 14g/mol + 2*16g/mol= 123g/mol
m nitrobenzenu= 12,3g
V roztworu= 400cm³=0,4dm³

n=m/M, gdzie n- liczba moli; m-masa nitrobenzenu; M- masa molowa nitrobenzenu
n=12,3 g /123g/mol=0,1 mola

Cm=n/V

Cm=0,1mol/0,4dm³=0,25 mol/dm³
8 3 8