1.Przez żarówke przepływa ładunek elektryczny o watrości 50 C w czasie 5 minut. Oblicz nateżenie prądu elektrycznego płynącego przez tą żarówkę2.W instalacji domowej włączone sa 3 żarówki o mocy 100W każda i grzałka elektryczna o mocy 2000W Jakie jest natężenie prądu płynącego przez bezpiecznik instalacji domowej??

3.Silnik wykonał pracę 150 J gdy przez jego uzwojenie przepłynoł ładunek 30 C Oblicz jakie wówczas było napięcie na zaciskach silnika

1

Odpowiedzi

2009-05-21T16:32:38+02:00
1. I=Q/t
t=5min = 300s
I=50/300=0,17A
przez żar płynie prąd o natężeniu 0,17A
2.
U=230V
I=?
suma pobieranych mocy: P=3*P1+P2
P=3*100+2000
P=2300 W
P=U*I -> I=P/U
I=2300/230
I=10 A
przez bezpiecznik płynie prąd o natężeniu 10A

3.Q=30C
W=150J
U=?
P=U*I -> U=P/I

I=Q/t
W=P*t -> P=W/t

U=(W/t)/(Q/t)
U=(W*t)/(Q*t)
U=W/Q
U=150/30
U=5 V
napięcie za zaciskach silnika wynosiło; 5V.