Odpowiedzi

2009-11-25T16:57:19+01:00
Kwiat jest organem typowym dla roślin okrytonasiennych. Powszechnie uznaje się, że jest to skrócony i przekształcony pęd, którego poszczególne części związane są mniej lub bardziej bezpośrednio z rozmnażaniem płciowym i w toku ewolucji ulegały w różnym stopniu specjalizacji.
Często kwiatami nazywa się również skupiska mikrosporofili i elementów z zalążkami u roślin nagozalążkowych. Kwiaty roślin nagozalążkowych są rozdzielnopłciowe, a same rośliny bardzo często dwupienne.
Uważa się, iż kwiaty okrytonasiennych powstały z jakiejś grupy prymitywnych nagozalążkowych. Istnieje kilka teorii wyjaśniających drogę powstania kwiatu.
2009-11-25T16:58:38+01:00
Kwiat jest organem typowym dla roślin okrytonasiennych. Powszechnie uznaje się, że jest to skrócony i przekształcony pęd, którego poszczególne części związane są mniej lub bardziej bezpośrednio z rozmnażaniem płciowym i w toku ewolucji ulegały w różnym stopniu specjalizacji.
Często kwiatami nazywa się również skupiska mikrosporofili i elementów z zalążkami u roślin nagozalążkowych. Kwiaty roślin nagozalążkowych są rozdzielnopłciowe, a same rośliny bardzo często dwupienne.
Uważa się, iż kwiaty okrytonasiennych powstały z jakiejś grupy prymitywnych nagozalążkowych. Istnieje kilka teorii wyjaśniających drogę powstania kwiatu.
Teoria euancjum (szyszkokwiatowa, antostrobilowa) zakłada, że kwiat jest skróconym pędem z bardzo zredukowanymi międzywęźlami i z przekształconymi liśćmi pełniącymi rozmaite funkcje w rozmnażaniu, powstał z jednoosiowego, końcowego odcinka pędu, niosącego organy rozmnażania w postaci liści zarodnionośnych, powstał ze strobila (szyszki), nagozalążkowych, prawdopodobnie sagowców (Cycadopsida), gniotowych (Gnetopsida) lub benetytów (Bennettitopsida).
Teoria pseudancjum (kwiatostanowa) zakłada, że kwiat powstał z jednopłciowych kwiatostanów poprzez redukcję płonych części wszystkich kwiatów kwiatostanu, kwiaty obupłciowe powstały poprzez pojawienie się zalążków w szczytowej części prymitywnych kwiatostanów męskich, słupek powstał przez otoczenie zalążków przez przysadki lub podsadki kwiatostanowe, owocolistki są homologiczne tworom płonnym tj. przysadkom lub podsadkom.
Polifiletyczna koncepcja pochodzenia okrytozalążkowych zakłada, że słupki o łożyskach brzeżnych powstały z liści zarodnionośnych, a słupki o łożyskach centralnych wyewoluowały z liści płonnych. Rośliny okrytozalążkowe pochodzą od różnych grup roślin nagozalążkowych
Teoria stopniowego łączenia się cech okrytozalążkowych przyjmuje, że przodkami okrytozalążkowych są paprocie nasienne, trzy najważniejsze cechy okrytozalążkowych: słupkowie, podwójne zapłodnienie i okwiat powstały w różnych okresach, niezależnie od siebie.Dopiero połączenie się tych trzech innowacji spowodowało powstanie typowego kwiatu i specjację okrytozalążkowych
Najstarsze znane rośliny okrytozalążkowe na świecie to kopalna rodzina Archaefructaceae z geologicznej formacji Yiaxian w NE Chinach. Wiek 125-145 mln lat (dolna kreda lub górna jura). Kwiaty roślin okrytonasiennych zbudowane są z dna kwiatowego na którym osadzone są pozostałe elementy: okwiat, pręcikowie i słupkowie. Mimo, iż w każdym kwiecie występują te elementy, mogą one być w różny sposób wykształcone, co daje w rezultacie ogromną różnorodność kwiatów w świecie roślin.3 2 3
2009-11-25T17:18:34+01:00
Kwiat jest organem typowym dla roślin okrytonasiennych. Powszechnie uznaje się, że jest to skrócony i przekształcony pęd, którego poszczególne części związane są mniej lub bardziej bezpośrednio z rozmnażaniem płciowym i w toku ewolucji ulegały w różnym stopniu specjalizacji.
Często kwiatami nazywa się również skupiska mikrosporofili i elementów z zalążkami u roślin nagozalążkowych. Kwiaty roślin nagozalążkowych są rozdzielnopłciowe, a same rośliny bardzo często dwupienne.
Uważa się, iż kwiaty okrytonasiennych powstały z jakiejś grupy prymitywnych nagozalążkowych. Istnieje kilka teorii wyjaśniających drogę powstania kwiatu.
Teoria euancjum (szyszkokwiatowa, antostrobilowa) zakłada, że kwiat jest skróconym pędem z bardzo zredukowanymi międzywęźlami i z przekształconymi liśćmi pełniącymi rozmaite funkcje w rozmnażaniu, powstał z jednoosiowego, końcowego odcinka pędu, niosącego organy rozmnażania w postaci liści zarodnionośnych, powstał ze strobila (szyszki), nagozalążkowych, prawdopodobnie sagowców (Cycadopsida), gniotowych (Gnetopsida) lub benetytów (Bennettitopsida).
Teoria pseudancjum (kwiatostanowa) zakłada, że kwiat powstał z jednopłciowych kwiatostanów poprzez redukcję płonych części wszystkich kwiatów kwiatostanu, kwiaty obupłciowe powstały poprzez pojawienie się zalążków w szczytowej części prymitywnych kwiatostanów męskich, słupek powstał przez otoczenie zalążków przez przysadki lub podsadki kwiatostanowe, owocolistki są homologiczne tworom płonnym tj. przysadkom lub podsadkom.
Polifiletyczna koncepcja pochodzenia okrytozalążkowych zakłada, że słupki o łożyskach brzeżnych powstały z liści zarodnionośnych, a słupki o łożyskach centralnych wyewoluowały z liści płonnych. Rośliny okrytozalążkowe pochodzą od różnych grup roślin nagozalążkowych
Teoria stopniowego łączenia się cech okrytozalążkowych przyjmuje, że przodkami okrytozalążkowych są paprocie nasienne, trzy najważniejsze cechy okrytozalążkowych: słupkowie, podwójne zapłodnienie i okwiat powstały w różnych okresach, niezależnie od siebie.Dopiero połączenie się tych trzech innowacji spowodowało powstanie typowego kwiatu i specjację okrytozalążkowych
Najstarsze znane rośliny okrytozalążkowe na świecie to kopalna rodzina Archaefructaceae z geologicznej formacji Yiaxian w NE Chinach. Wiek 125-145 mln lat (dolna kreda lub górna jura). Kwiaty roślin okrytonasiennych zbudowane są z dna kwiatowego na którym osadzone są pozostałe elementy: okwiat, pręcikowie i słupkowie. Mimo, iż w każdym kwiecie występują te elementy, mogą one być w różny sposób wykształcone, co daje w rezultacie ogromną różnorodność kwiatów w świecie roślin.