Wzór skróconego mnożenia:
(a+b)(a-b)=a²-b²

i teraz:przekształć różnicę kwadratów na iloczyn.
1.x²-y²
2.a²-36
3.9z²-16y²
4.¼x²-y⁴
5.x²y²-64
6.0.25a⁴ -0,04
7.4/9 <cztery dziewiąte p²-¼q⁶
8. 1-4a²b²
9.(4x)²y²-4x²
proszę pomóżcie!

1

Odpowiedzi

2009-11-25T18:23:50+01:00
Wzór skróconego mnożenia:
(a+b)(a-b)=a²-b²

i teraz:przekształć różnicę kwadratów na iloczyn.
1.x²-y²=(x-y)(x+y)
2.a²-36=(a-6)(a+6)
3.9z²-16y²=(3z+4y)(3z-4y)
4.¼x²-y⁴=(1/2x-y²)(1/2x+y²)
5.x²y²-64=(xy-8)(xy+8)
6.0.25a⁴ -0,04=(0,5a²-0,2)(0,5a²+0,2)
7.4/9 <cztery dziewiąte p²-¼q⁶=(2/3p-1/2q³)(2/3p+1/2q³)
8. 1-4a²b²=(1-2ab)(1+2ab)
9.(4x)²y²-4x²=(4x)²y²-4x²=16x²y²-4x²=4x²(4y²-1)=4x²(2y-1)(2y+1)