przetłumaczcie na polski pliiis ;)
jest to o zwierzętach

two readers tell us their stories.

last summer ,Tom was coming back from Scotland when his dog disappeared.

What were you doing when it happened?

We were having a break at a motorway cafe. My mum and dad weren t feeling very well and they were having coffe. I was taking Paddy for a walk when he saw a rabbit. He ran after it and disappeared

What did you do?
We looked for him for hours.Finally we went home to Birmingham, 350 kilometres away. Five weeks later,we were having lunch when we heard a dog outside. We looked out of the window and there was Paddy!

2

Odpowiedzi

2009-11-25T17:08:10+01:00
Dwóch kierowców opowiedziało nam swoją historię.

Latem zeszłego roku, Tom wracał ze Szkocji, gdy jego pies zniknął.

Co robiliście, kiedy to się stało?

Mieliśmy postój w kawiarni przy autostradzie. Moja mama i tata nie czuli się bardzo dobrze i byli po kawę. Wziąłem Paddy na spacer, gdy zobaczył królika. Rzucił się za nim i zniknął.

Co ty zrobiłeś?
Szukaliśmy go przez godzinę. Wkońcu wróciliśmy do domu do Birmingham, 350 kilometrów. Pięć tygodni później, jedliśmy obiad, kiedy ujrzeliśmy psa na zewnątrz. Patrzyliśmy przez okno i był to Paddy!
2009-11-25T17:49:53+01:00
Dwóch czytelników opowiada nam swoje historie. ostatniego lata Tom wracał ze Szkocji kiedy jego pies zniknął. Co robiłeś kiedy to się stało? Mieliśmy przerwę w kawiarni przy autostoradzie. moja mama i tata nie czuli sie za dobrze i pili kawe. zabrałem Paddy na spacer kiedy on zbaczył królika. Pobiegł za nim i zniknął. Co zrobiłeś? Szukaliśmy go wiele godzin. W końcu wróciliśmy do domu w Birmingham, 350 kilometrów z tamtąd. 5 tygodni później jedliśmy lunch gdy usłyszeliśmy na zewnątrz psa. spojrzeliśmy przez okno i to był Paddy.