Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:09:12+01:00
Dawniej:
-posłami mogli zostać tylko mężczyxni, należący do stanu szlacheckiego i wybierani byli jedynie przez szlachtę
- przedstawicieli miast było niewielu i nie odgrywali żadnej roli- chłopi nie mieli dostęppu na obrady
- asenatorami zostawali mianowani przez króla, urzędnicy i wyżsi-duchowni katolicy
-sejmiki wybierały posłów na nowo przed każdym sejmem i zaopatryway ich w pisemne instrukcje, jak mają głosować
-sejm zwołany był przez król, który mu przewodniczyl

obecnie
-posłem może zosrać każdy obywatel,który ukonczył 21 lat- bez względu na płec i pochodzenie
-każdy obywatel ma prawo
- senatorowie pochodzą z wyboru społeczeńswa
-posłowie peełnią funkcje .., nieotrzymują instrukcji
-obecnie kolejne posiedzenia zwołuje Prezydium Sejmu, a organizacj ei porządek obrad ustala regulamin sejmu, uchwalony przez posłów
-sejm przyjmuje ustawy większością głósów,które nie obowiązują w nim zasady jedności i jednomyslności
2 3 2