Lokata 2400 zł oprocentowana jest w wysokości 20% w stosunku rocznym. w banku dla tego rodzaju lokaty obowiązuje kapitalizacja:
a)roczna (bank po roku dopisuje do kapitalu nalezne odsetki)
b)polroczna (bank po pol roku dopisuje do kapitalu nalezne odsetki)
c)kwartalna (bank po uplywie 3 miesiecy dopisuje do kAapitalu nalezne odsetki) oblicz ile pienedzy odbierze klient z banku po 2 latach oszczedzaniua dla koazdego rodzaju kapitalizacji. wynik zaokraglij do dwoch miejsc po przecinku.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:11:52+01:00
1.
a) K_{n} = 2400(1+ 0,2)^2 = 2400 \cdot 1,44=3456

b) K_{n} = 2400(1+ \frac{0,2}{2})^4 =2400 \cdot 1,4641 = 3513,84

c) K_{n} = 2400(1+ \frac{0,2}{4})^8 = 3545,89