Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:08:49+01:00
Mutacje to nagłe, trawłe zmiany w materiale genetycznym organizmu.
Rola mutacji w życiu organizmów:
1. Mutacje genowe, które spowodują zatrzymanie produkcji określonego białka albo zmianę jego właściwości mogą doprowadzić do zaburzenia w funkcjonowaniu komórek haploidalnych (gamet).
2. Mutacje chromosomowe mogą przyczynić się do śmierci organizmu.
3. Mutacje mogą powodować pojawienie się chorób genetycznych, np:mukowiscydoza, fenyloketonuria, pląsawica Huntingtona, progeria, zespół Downa.
4.Niektóre mutacje przynoszą pozytywne efekty:
a) mogą przyczynić się do powstania ulepszonej wersji określonego białka lub zupełnie nowego białka, warunkującego pojawienie się nowej cechy przydatnej organizmowi
b) mutacjesą źródłem zmienności genetycznej organizmów.
19 4 19