Temperaturę mierzy się w sklai : Celcjusza, Kelvina i Fahrenheita. W skali Kelvina 0 stopni C to 273,15 K ( kelvina) , a 0 K to -273,15 stopni C. Zależność skali Fahrenheita od skali Celcjusza określa sie wzorem : y =9/5x+32
gdzie x oznacza temperaturę w skali Celcjusza, a y temperaturę w skali Fahrenheita.

zadanie

Najniższa temperatura jaką zanotowano w Polsce wynosiła -243,55 K. Byłio to w Jeleniej Górze w 1956 roku. Podaj, ile stopni Celcjusza, ile Fahrenheita?

zad 2

Najwyższa temperatura, jaka zanotowano w POlsce w latach 1951 - 1996, to 103,1 stopni F było to w Słubicach w 1994 roku. Podaj, ile stopni Celcjusza, a ile kelvinow ?


Ważne, więc dam 18 punktów za 2!! prosze pilne !! ma zrobic do jutra

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T21:16:14+01:00
Najniższa temperatura jaką zanotowano w Polsce wynosiła -243,55 K. Byłio to w Jeleniej Górze
w 1956 roku. Podaj, ile stopni Celcjusza, ile Fahrenheita?

-273,15°C = 0 K
x°C = -243,55 K

-273,15- (-243,55) = -29,6°C

-29,6°C = x F
y=9/5x+32
y=9/5(-29,6)+32
y=-21,28 F


Najwyższa temperatura, jaka zanotowano w POlsce w latach 1951 - 1996, to 103,1 stopni F było to w Słubicach w 1994 roku. Podaj, ile stopni Celcjusza, a ile kelvinow ?

103,1 F = x°C
103,1=9/5x+32
9/5x=71,1
x = 39,5°C

39,5°C = x K
0°C = 273,15 K
273,15-39,5 = 233,65 K